Systemy kształcenia w dziedzinie nowoczesnych technologii CNC

Obrabiarki firmy SPINNER są używane również do celów dydaktycznych. Oferujemy ekonomiczne zestawy naszych tokarek i frezarek, dopasowane do wymagań nauki zawodu dla użytkowników zajmujących się kwalifikowaną edukacją i szkoleniami. Wiele znanych instytutów naukowych, politechnik, centrów kształcenia ustawicznego oraz ośrodków przemysłowych używa naszych obrabiarek również w procesie nauczania zawodu.
Oferujemy kompletne rozwiązania dla toczenia, frezowania, CAD/CAM oraz symulacji bazujących na komputerach PC.

Webdesign München - net-n-net