Szkolenie CNC

Firma SPINNER jako producent szerokiej palety tokarek i frezarek CNC współpracuje z wieloma organizatorami szkoleń w różnych krajach i regionach. Nasze nowoczesne obrabiarki CNC znajdują zastosowanie na wszystkich poziomach kształcenia na całym świecie, począwszy od szkół zawodowych, poprzez niezależne firmy szkoleniowe, izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe, wyższe szkoły zawodowe, politechniki, uniwersytety, międzyzakładowe centra szkoleniowe, a skończywszy na przemysłowych warsztatach szkolnych. W ramach niniejszej platformy oferują swoje świadczenia wybrani organizatorzy szkoleń, polecani przez firmę SPINNER. Celem platformy jest:

  • wspieranie możliwości kontaktu między organizatorami szkoleń w celu wymiany doświadczeń
  • polecanie pracowników przeszkolonych na obrabiarkach SPINNER klientom przemysłowym
  • wskazywanie regionalnych miejsc na szkolenia
  • Platforma służy również jako platforma informacyjna dla pracowników wykwalifikowanych, uczniów i studentów na temat możliwości kontynuowania kształcenia.

 

Znajdź partnera

Webdesign München - net-n-net